Εάν μπορείτε χρησιμοποιήστε ποδήλατο ή τα μέσα μαζικής ματαφοράς για τισ μετακινήσεις σας ή πηγαίνετε με τα πόδια. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε τοθς γονείς σας ή τους δασκάλους σας να εφαρμόσουν την πρακτική της συλλογικής χρήσης των ιδιωτικών αυτοκινήτων. 

Copyright © 2012 e - ΠεΡιΒάΛλΟν (Διασκέδαση και Περιβάλλον) / Template by : Urangkurai