Τι πρέπει να κάνουμε για να μη στερηθούν οι άνθρωποι στο μέλλον το νερό;

Σίγουρα, με το να περιμένουμε να βρέξει, δεν πρόκειται να δώσουμε λύση στο πρόβλημα!

Πρώτα απ' όλα έχουμε ευθύνη όλοι οι άνθρωποι να κάνουμε σωστή χρήση του νερού στην καθημερινή μας ζωή - στο σπίτι, στο σχολείο, στην εργασία μας - και να μην το σπαταλάμε ασυλλόγιστα.

Επίσης, πρέπει όλοι οι φορείς και οι οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για το νερό να λαμβάνουν μέτρα και να κατασκευάζουν όλα εκείνα τα έργα που είναι απαραίτητα για την προστασία των υδατικών πόρων, ώστε να απομακρυνθεί ο κίνδυνος της εξάντλησής τους. Ταυτόχρονα πρέπει να επιβάλλονται αυστηρότατες ποινές στις βιομηχανίες που ρυπαίνουν το νερό με τοξικά και χημικά απόβλητα.

Επιπλέον, συνδρομή στο πρόβλημα θα δώσει η χρήση ανακυκλωμένων νερών κυρίως για το πότισμα των καλλιεργειών. Ανακυκλωμένα λέγονται τα νερά που προέρχονται από τον καθαρισμό των λυμάτων (λύματα ονομάζουμε τα βρώμικα νερά της αποχέτευσης) των πόλεων, ο οποίος γίνεται στα εργοστάσια του βιολογικού καθαρισμού.
Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και υφάλμυρα νερά, δηλαδή θαλασσινό νερό από το οποίο έχει αφαιρεθεί η μεγαλύτερη ποσότητα αλατιού.

Αν σκεφτούμε ότι κάθε χρόνο χρησιμοποιείται για την άρδευση των καλλιεργειών περίπου το 70% του γλυκού νερού που καταναλώνει συνολικά ο πληθυσμός της Γης για τις καθημερινές ανάγκες του - στις αναπτυσσόμενες χώρες φτάνει και το 86%- καταλαβαίνουμε πόσο πολύτιμη είναι η χρήση ανακυκλωμένων νερών για την άρδευση και πόσο σωτήρια για την προστασία των υδατικών πόρων.

Copyright © 2012 e - ΠεΡιΒάΛλΟν (Διασκέδαση και Περιβάλλον) / Template by : Urangkurai