Μην ανοίγετε τη θέρμανση, εκτός αν πραγματικά χρειάζεται Αν δεν κάνει πολύ κρύο και νιώθετε άνετα, προσπαθήστε να διατηρείτε το θερμοστάτη σας στους 19°C. Οι δαπάνες θέρμανσης αυξάνονται κατά 8% κάθε φορά που αυξάνετε τη θερμοκρασία μόνο κατά ένα βαθμό. Ενθαρρύνετε τους υπαλλήλους σας να φορούν ζεστότερα ρούχα, αν νιώθουν το κρύο.

Copyright © 2012 e - ΠεΡιΒάΛλΟν (Διασκέδαση και Περιβάλλον) / Template by : Urangkurai